Law you will understand

We are not only a law firm, but also a partner for whom your business is the priority

Send a non-binding request

THOSE WHO TRUST US

Our selected clients

WHY GT LEGAL

Principles of our work

Making the complex simple

We return certainty to the world of the law. We translate complex terms into a language you can easily understand. With us, the law will never be too complicated for you.

Client-focused approach

We build long-term relationships with our partners and understand their business. This allows us to provide practical and high-quality solutions at the right time.

Profound knowledge of the law

Your case will be managed by a skilled team of professionals with a wealth of experience. Our profound knowledge of the law across fields means we can solve various problems and provide you with support in any number of situations.

SPECIALISATION

Areas in which we will support you

Corporate and Commercial Law
M&A
Labour and Immigration law
Real estate
Banking & Finance
Litigation
Energy
GDPR

REFERRALS

What our clients say about us

Tomáš Varga

Publicis Groupe

I have been cooperating with GT Legal's lawyers for a long time and to my utmost satisfaction. In addition to providing highly professional work, they have a great approach to their clients and an extraordinary ability to explain everything clearly.

František Zeman

Algotech

GT Legal is an important partner of our business. There is a great amount of erudition behind their work, which never slips into obscurity. They explain everything to us non-lawyers clearly, suggest alternatives and lay out the risks.

Jan Rančák

Datera

Thanks to GT Legal we can focus on the growth of our company with the certainty that our legal affairs will be looked after. I especially appreciate their reliability and knowledge that goes far beyond the Czech environment.

Jan Skovajsa

MyTimi

For me, working with GT Legal means receiving a level of service that others in the Czech Republic could stand to learn from. They communicate complex and opaque legal concepts in a way I can easily and quickly understand. What I appreciate most is that in the course of our cooperation we have moved from being business partners to friends.

Barbora Čermáková

Publicis Groupe

In addition to flawless professional work, I especially appreciate GT Legal's highly individual approach and flexibility. They respond immediately to all our requests and address every problem. Even complex legal issues are explained clearly and practical solutions are suggested.

NEWS

What is new in law and our law firm?

06. 04. 2020

Návrh zmírnění dopadů epidemie COVID-19 v oblasti insolvencí

V návaznosti na epidemii COVID-19 a zavedená krizová opatření předložila vláda 31. března 2020 návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie COVID-19 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a...

Read article
01. 04. 2020

Cílený program podpory zaměstnanosti „Antivirus“

Dne 31. 3. 2020 schválila vláda České republiky (již podruhé a snad naposledy) návrh na úpravu cíleného Programu podpory zaměstnanosti Antivirus. Co o programu Antivirus víme?

Read article
25. 03. 2020

Změna režimu mimořádného opatření a její dopady

Mimořádné opatření ze dne 23. března 2020, kterým byl zakázán zejména maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, bylo oproti předchozím opatřením vydáno v novém režimu – a to v režimu zákona o ochraně veřejného zdraví, a nikoliv krizového zákona. Co to znamená v praxi? Dočtete se dále.

Read article
19. 03. 2020

COVID-19 a dopady na smluvní vztahy

V návaznosti na koronavirové onemocnění COVID-19 a zavedená krizová opatření (zejména ta, která zakazují či omezují určité provozy, činnosti a služby) je třeba myslet i na obchodněprávní aspekty současné situace a možné důsledky neplnění či vadného plnění povinností ze smluvních vztahů a...

Read article
18. 03. 2020

Koronavirus a náhrada škody podnikatelům

Mnozí podnikatelé museli v důsledku krizových opatření uzavřít nebo omezit provoz svých provozoven. S tím je často spojen vznik škody, spočívající ve zkažení zboží nebo v nemožnosti poskytovat služby. Níže vám přinášíme krátkou informaci, co lze v takovém případě dělat a čeho se lze vůči státu...

Read article
17. 03. 2020

Koronavirus - informace pro zaměstnavatele

UZAVŘENÍ PROVOZOVEN A OMEZENÍ SLUŽEB V DŮSLEDKU PŘIJETÍ KRIZOVÝCH OPATŘENÍ - Na základě krizových opatření přijatých vládou České republiky v souvislosti s koronavirovým onemocněním COVID-19 je dočasně do 24. března 2020 zakázán především maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách (vyjma...

Read article
12. 03. 2020

Pozvánka na seminář „Jak napsat pracovní smlouvu“

Používáte při přípravě pracovních smluv vzory, které jste neaktualizovali již řadu let nebo vzory z internetu? Chcete to změnit a připravit skutečně dobré vzory? V takovém případě jste srdečně zváni na seminář „Jak napsat pracovní smlouvu“ vedený partnerkou naší advokátní kanceláře Veronikou...

Read article
11. 03. 2020

Kód „17“ jako propustka na český trh práce?

Při současné situaci na českém trhu práce, kdy se již delší dobu potýkáme s nezaměstnaností na úrovni historických minim a z toho plynoucím nedostatkem pracovních sil, není divu, že se zaměstnavatelé často uchylují k zaměstnávání cizinců ze třetích zemí. Pro jejich zaměstnání je však třeba, aby...

Read article
10. 03. 2020

Uzavření škol a související práva pracujících rodičů?

S ohledem na současný nepříznivý vývoj situace ohledně onemocnění COVID-19, způsobené koronavirem SARS-CoV-2, Ministerstvo zdravotnictví dnes za účelem ochrany obyvatelstva a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření tohoto onemocnění vydalo mimořádné opatření, kterým s účinností od 11.3.2020...

Read article
28. 02. 2020

Konec nekvalitnímu realitnímu zprostředkování?

V letošním roce vejde v účinnost zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování) (dále jen „zákon“), který nově upravuje zejména povinnosti realitních zprostředkovatelů.

Read article
26. 02. 2020

Právnická osoba jako člen statutárního orgánu

Od 1.1.2021 začne platit novela zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), která mimo jiné zpřísní podmínky členství právnické osoby ve volených orgánech společností s ručením omezeným, akciových společností a družstev (dále jen „kapitálové společnosti a družstva“).

Read article
24. 02. 2020

Seminář GDPR pro HR – praktické zkušenosti

Pracujete v oblasti HR a rádi byste si rozšířili své znalosti v oblasti GDPR? Máte nějaké otázky ohledně GDPR, na které chcete znát odpověď? Znáte právní úpravu GDPR, ale potřebujete poradit, jak ji uplatnit v praxi?Pak jste srdečně zváni na seminář "GDPR pro HR - praktické zkušenosti"!

Read article
20. 02. 2020

Zjednodušení doručování písemností zaměstnancům

Vláda České republiky 16. prosince 2019 schválila návrh „velké“ novely zákoníku práce, která, mimo jiné, nově upravuje a zjednodušuje doručování dokumentů v rámci pracovněprávních vztahů. Účinnost ustanovení části návrhu zákona týkající se doručování se navrhuje k 1. červenci 2020.

Read article
28. 01. 2020

We have joined Globalaw family

We are happy to announce that we have joined international legal network, Globalaw, one of the most prestigious independent global legal networks. Globalaw numbers more than 95 firms in 85 different jurisdictions. In aggregate, Globalaw has over 4,500 lawyers in over 165 cities.

Read article
28. 01. 2020

GT Legal acquires team and clients of BDO Legal

As of 1 January 2020, GT Legal took over the BDO Legal team. “We have been very interested in this opportunity and have been working intensively on it over the past few months,” says Veronika Odrobinová, partner of GT Legal. “We are excited that we have managed to complete this acquisition and...

Read article
28. 01. 2020

Smluvní pokuta v nájemních vztazích

Současné znění zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) neumožňuje pronajímateli sjednat si s nájemcem smluvní pokutu ve smlouvách o nájmu bytu a domu.

Read article