Právo, kterému rozumíte

Jsme nejen advokátní kancelář, ale i partner, pro kterého je váš byznys prioritou.

Poslat nezávaznou poptávku

DŮVĚŘUJÍ NÁM

Naši vybraní klienti

PROČ GT LEGAL

Zásady naší práce

Ze složitého jednoduché

Vrátíme vám jistotu ve světě zákonů. Komplikovaný jazyk přeložíme do řeči, kterou snadno pochopíte. S námi pro vás právo nebude už nikdy příliš složité.

Zákaznický přístup

S našimi partnery budujeme dlouhodobé vztahy a rozumíme jejich byznysu. To nám umožňuje dodávat jim praktická a kvalitní řešení ve správnou chvíli.

Hluboká znalost práva

Vaše záležitosti u nás bude spravovat zkušený tým odborníků s bohatou praxí. Hluboká znalost práva napříč obory nám umožňuje řešit rozmanité problémy a poskytnout vám podporu v nejrůznějších situacích.

NAŠE SPECIALIZACE

Oblasti, ve kterých Vás podpoříme
Obchodní a korporátní právo
Fúze a akvizice
Pracovní a cizinecké právo
Právo nemovitostí
Bankovnictví, finance a kapitálové trhy
Soudní spory
Energetika
Ochrana osobních údajů

REFERENCE

Co o nás říkají naši klienti?

Tomáš Varga

Publicis Groupe

S právníky z GT Legal spolupracuji dlouhodobě a ke své maximální spokojenosti. Nejenom, že odvádějí vysoce profesionální práci, ale mají skvělý přístup ke klientům a neobyčejnou schopnost všechno přehledně vyložit.

František Zeman

Algotech

GT Legal je důležitým partnerem našeho podnikání. Za jejich prací je cítit ohromná erudice, která nikdy nesklouzává k nesrozumitelnosti. I nám neprávníkům všechno vyloží jasně, navrhnou alternativy a objasní rizika.

Jan Rančák

Datera

Díky GT Legal se můžeme soustředit na růst naší firmy s jistotou, že o právní záležitosti našeho podnikání je postaráno. Cením si především spolehlivosti a znalosti, která dalece přesahuje české prostředí.

Jan Skovajsa

MyTimi

Spolupráce s GT Legal pro mne představuje dodávání služeb na úrovni, ze které by se mohli ostatní v České republice dost naučit. Dělají ze složitých a neprůhledných právních obratů jednoduché, které snadno a rychle pochopím. Nejvíce si cením toho, že za dobu spolupráce jsme se z obchodních partnerů posunuli na úroveň přátelství.

Barbora Čermáková

Publicis Groupe

Kromě bezvadné profesionální práce oceňuji na GT Legal především jejich vysoce individuální přístup a flexibilitu. Na všechny naše požadavky reagují okamžitě a o každý náš problém je postaráno s veškerou péčí. I složité právní otázky dokáží srozumitelně vysvětlit a navrhnout praktické řešení.

AKTUALITY

Novinky v právu a u nás
21. 10. 2020

Příručka COVID-19: Nová opatření vlády v pracovněprávní oblasti

Dne 16.10.2020 vláda České republiky přijala usnesení č. 1049 a č. 1050, kterými byla přijata nová krizová opatření dopadající do oblasti pracovněprávních vztahů.

Přečíst celý článek
20. 10. 2020

Příručka COVID-19: Prodloužení režimu „A“ programu Antivirus

Dne 14.10.2020 schválila vláda České republiky návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové na prodloužení režimu A programu Antivirus. V této souvislosti rovněž dochází k výraznému navýšení podpory subjektům, které byly na základě aktuálních vládních opatření nuceny uzavřít své provozy...

Přečíst celý článek
13. 10. 2020

Smluvní svoboda versus rovné zacházení ve světle nejnovější judikatury

Nejvyšší soud rozsudkem ze dne 18. května 2020, č.j. 21 Cdo 68/2020-200 rozhodl, že v případě ukončení pracovního poměru v rámci zákonem stanovených mezí nelze v jednání zaměstnavatele, který si vybral ukončit poměr se zaměstnancem výpovědí před dohodou, a využil tak smluvní volnosti, která je...

Přečíst celý článek
06. 10. 2020

Elektronický příjezdový formulář jako podmínka vstupu do ČR z rizikových zemí

Dne 18.9.2020 vydal ministr zdravotnictví nové ochranné opatření upravující přechod státní hranice České republiky (ČR), které je účinné od pondělí 21.9.2020 do odvolání. Toto opatření ministerstva zdravotnictví v zásadě přebírá nařízení a zákazy zavedené již předešlými ochrannými opatřeními, a...

Přečíst celý článek
11. 09. 2020

K in-house výjimce dle zákona o zadávání veřejných zakázek

Ačkoliv se může zdát, že zákon o zadávaní veřejných zakázek upravuje tzv. „in-house“ výjimku opravňující zadavatele postupovat mimo režim zákona poměrně jednoznačně, i v tomto případě v praxi dochází k nejasnostem, jak vyplývá například z aktuálního rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské...

Přečíst celý článek
28. 08. 2020

Sjednání reverzního odstupného v akviziční smlouvě formou smluvní pokuty

Ujednání o smluvní pokutě. Tradiční zajišťovací institut, se kterým se v praxi setkává téměř každý, přičemž škála možných využití je v praxi velice pestrá. Uplatnění pak nachází například také v akvizičních smlouvách, a to nejen k zajištění splnění důležitých povinností či k realizaci nároků z...

Přečíst celý článek
17. 08. 2020

Výpověď z organizačních důvodů – nadbytečnost zaměstnance

V souvislosti s šířením koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 je nuceno mnoho zaměstnavatelů řešit existenční problémy. Jedním ze způsobů, jak krizi překlenout, je učinit radikální škrty, mezi něž patří propouštění zaměstnanců. V této situaci zaměstnavatelé přistupují k výpovědi z důvodu...

Přečíst celý článek
03. 08. 2020

GT Legal zastupovala Dopravní podnik Ostrava při prodeji Ekova Electric

Advokátní kancelář GT Legal ve spolupráci s poradenskou skupinou Grant Thornton zastupovala Dopravní podnik Ostrava a.s. při organizaci výběrového řízení na kupujícího jeho 100% podílu ve společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. a následném prodeji tohoto podílu společnosti ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

Přečíst celý článek
31. 07. 2020

Může vedle náhrady škody za pracovní úraz náležet i odškodnění podle občanského zákoníku?

Od účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se nad touto otázkou zamýšlela celá řada právníků. Nejvyšší soud dne 10.3.2020 vydal rozhodnutí sp. zn. 21 Cdo 710/2019, ve kterém nastínil řešení, kdy v situaci, kde dle zákoníku práce není na odškodnění nárok, by mohl...

Přečíst celý článek
17. 07. 2020

Roušky na pracovišti. Jaká jsou rizika?

Přestože plošná povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest, která byla zavedena mimořádnými opatřeními vlády a ministerstva zdravotnictví, již nadále až na výjimky netrvá, někteří zaměstnavatelé nošení roušek na pracovišti u zaměstnanců vyžadují. Jaký k tomu mají právní důvod?

Přečíst celý článek
30. 06. 2020

Příručka COVID-19: Státní dotace na podnikatelské nájmy

Další z programů zmírňující dopady šíření nemoci Covid -19 tentokrát cílí na podnikatele, kteří provozují maloobchodní prodej nebo poskytují služby. V rámci programu COVID – Nájemné bude stát hradit část nájemného podnikatelům, kterým byla činnost zakázána mimořádnými opatřeními státu. Program...

Přečíst celý článek
24. 06. 2020

Příručka COVID-19: Program Antivirus „C“

Další ze zákonů zmírňující dopady šíření nemoci COVID-19 tentokrát cílí na menší zaměstnavatele. Zákon o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ulehčí zaměstnavatelům, kteří zachovali víceméně stejný provoz i za trvání krizové situace. Zákon...

Přečíst celý článek
29. 05. 2020

Řešení sporů z dohody o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus

Součástí žádosti o příspěvek v rámci cíleného programu na ochranu zaměstnanosti Antivirus je i návrh dohody uzavírané mezi Úřadem práce České republiky a žadatelem. Každý žadatel musí společně se řádně vyplněnou žádosti zaslat Úřadu práce i tuto podepsanou dohodu. Jaký je právní režim této dohody...

Přečíst celý článek
20. 05. 2020

Kompenzační bonus pro OSVČ

Zákon zmírňující ekonomické dopady způsobené nemocí COVID-19 na osoby samostatně výdělečně činné č. 159/2020 Sb. o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 nabyl účinností dne 14. 4. 2020.

Přečíst celý článek
15. 05. 2020

Ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele

Jednou ze základních povinností zaměstnavatele podle zákoníku práce je platit za vykonanou práci zaměstnanci mzdu či plat. Pakliže se ovšem zaměstnavatel dostane do špatné finanční situace, výplata se může stát problémem. Pro situace, kdy bylo na zaměstnavatele vyhlášeno moratorium před zahájením...

Přečíst celý článek
12. 05. 2020

Příručka COVID-19: Vstup cizinců do ČR

Dne 4.5.2020 vláda České republiky přijala usnesení č. 511, o přijetí krizového opatření, které s účinností od 11.5.2020 rozšiřuje možnosti vstupu cizinců na území České republiky a rozvolňuje některé další restrikce.

Přečíst celý článek
04. 05. 2020

Ocenění Chambers Europe 2020

S potěšením oznamujeme, že partnerka naší advokátní kanceláře Veronika Odrobinová byla oceněna v prestižním žebříčku Chambers Europe 2020 v oblasti pracovního práva v České republice.

Přečíst celý článek
30. 04. 2020

Příručka COVID-19: Podnikatelské nájmy

Kvůli pandemii COVID-19 se podnikatelé mohou dostat do problémů s placením nájmů prostor sloužících k podnikání. Na to reaguje zákon č. 210/2020 Sb. o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie COVID-19 na nájemce prostor sloužících k podnikání účinný od 27. dubna 2020.

Přečíst celý článek
23. 04. 2020

Příručka COVID-19: Odklad splátek úvěru

Kvůli pandemii COVID-19 se dlužníci mohou dostat do problémů se splácením svých peněžitých dluhů. Na to reaguje zákon č. 177/2020 Sb. o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů účinný od 17. dubna 2020.

Přečíst celý článek
17. 04. 2020

Příručka COVID-19: Kompenzační bonus pro OSVČ

Po schválení cíleného Programu podpory zaměstnanosti „Antivirus“ byl schválen další zákon zmírňující ekonomické dopady způsobené nemocí COVID-19. Jedná se o zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2. Zákon nabyl účinností dne...

Přečíst celý článek
09. 04. 2020

Příručka COVID-19: Prominutí zmeškání lhůt

V důsledku epidemie COVID-19 a zavedených krizových opatření může dojít k situacím, kdy subjekty v řízeních nestihnou učinit různé procesní úkony včas. Ministerstvo spravedlivosti na to reaguje v návrhu zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie COVID-19 na osoby účastnící se...

Přečíst celý článek
07. 04. 2020

Příručka COVID-19: Zmírnění dopadů koronaviru na právnické osoby

V návaznosti na epidemii COVID-19 a související omezení schválila vláda 31.3.2020 návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie COVID-19 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu.

Přečíst celý článek
06. 04. 2020

Příručka COVID-19: Změny v insolvencích

V návaznosti na epidemii COVID-19 a zavedená krizová opatření předložila vláda 31. března 2020 návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie COVID-19 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a...

Přečíst celý článek
01. 04. 2020

Příručka COVID-19: Cílený program podpory zaměstnanosti „Antivirus“

Dne 31. 3. 2020 schválila vláda České republiky (již podruhé a snad naposledy) návrh na úpravu cíleného Programu podpory zaměstnanosti Antivirus. Co o programu Antivirus víme?

Přečíst celý článek
25. 03. 2020

Příručka COVID-19: Změna režimu mimořádného opatření a její dopady

Mimořádné opatření ze dne 23. března 2020, kterým byl zakázán zejména maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, bylo oproti předchozím opatřením vydáno v novém režimu – a to v režimu zákona o ochraně veřejného zdraví, a nikoliv krizového zákona. Co to znamená v praxi? Dočtete se dále.

Přečíst celý článek
19. 03. 2020

Příručka COVID-19: Dopady koronaviru na smluvní vztahy

V návaznosti na koronavirové onemocnění COVID-19 a zavedená krizová opatření (zejména ta, která zakazují či omezují určité provozy, činnosti a služby) je třeba myslet i na obchodněprávní aspekty současné situace a možné důsledky neplnění či vadného plnění povinností ze smluvních vztahů a...

Přečíst celý článek
18. 03. 2020

Příručka COVID-19: Náhrada škody podnikatelům

Mnozí podnikatelé museli v důsledku krizových opatření uzavřít nebo omezit provoz svých provozoven. S tím je často spojen vznik škody, spočívající ve zkažení zboží nebo v nemožnosti poskytovat služby. Níže vám přinášíme krátkou informaci, co lze v takovém případě dělat a čeho se lze vůči státu...

Přečíst celý článek
17. 03. 2020

Příručka COVID-19: Informace pro zaměstnavatele

UZAVŘENÍ PROVOZOVEN A OMEZENÍ SLUŽEB V DŮSLEDKU PŘIJETÍ KRIZOVÝCH OPATŘENÍ - Na základě krizových opatření přijatých vládou České republiky v souvislosti s koronavirovým onemocněním COVID-19 je dočasně do 24. března 2020 zakázán především maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách (vyjma...

Přečíst celý článek
12. 03. 2020

Pozvánka na seminář „Jak napsat pracovní smlouvu“

Používáte při přípravě pracovních smluv vzory, které jste neaktualizovali již řadu let nebo vzory z internetu? Chcete to změnit a připravit skutečně dobré vzory? V takovém případě jste srdečně zváni na seminář „Jak napsat pracovní smlouvu“ vedený partnerkou naší advokátní kanceláře Veronikou...

Přečíst celý článek
11. 03. 2020

Kód „17“ jako propustka na český trh práce?

Při současné situaci na českém trhu práce, kdy se již delší dobu potýkáme s nezaměstnaností na úrovni historických minim a z toho plynoucím nedostatkem pracovních sil, není divu, že se zaměstnavatelé často uchylují k zaměstnávání cizinců ze třetích zemí. Pro jejich zaměstnání je však třeba, aby...

Přečíst celý článek
10. 03. 2020

Příručka COVID-19: Uzavření škol a související práva pracujících rodičů

S ohledem na současný nepříznivý vývoj situace ohledně onemocnění COVID-19, způsobené koronavirem SARS-CoV-2, Ministerstvo zdravotnictví dnes za účelem ochrany obyvatelstva a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření tohoto onemocnění vydalo mimořádné opatření, kterým s účinností od 11.3.2020...

Přečíst celý článek
28. 02. 2020

Konec nekvalitnímu realitnímu zprostředkování?

V letošním roce vejde v účinnost zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování) (dále jen „zákon“), který nově upravuje zejména povinnosti realitních zprostředkovatelů.

Přečíst celý článek
26. 02. 2020

Právnická osoba jako člen statutárního orgánu

Od 1.1.2021 začne platit novela zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), která mimo jiné zpřísní podmínky členství právnické osoby ve volených orgánech společností s ručením omezeným, akciových společností a družstev (dále jen „kapitálové společnosti a družstva“).

Přečíst celý článek
24. 02. 2020

Seminář GDPR pro HR – praktické zkušenosti

Pracujete v oblasti HR a rádi byste si rozšířili své znalosti v oblasti GDPR? Máte nějaké otázky ohledně GDPR, na které chcete znát odpověď? Znáte právní úpravu GDPR, ale potřebujete poradit, jak ji uplatnit v praxi?Pak jste srdečně zváni na seminář "GDPR pro HR - praktické zkušenosti"!

Přečíst celý článek
20. 02. 2020

Zjednodušení doručování písemností zaměstnancům

Vláda České republiky 16. prosince 2019 schválila návrh „velké“ novely zákoníku práce, která, mimo jiné, nově upravuje a zjednodušuje doručování dokumentů v rámci pracovněprávních vztahů. Účinnost ustanovení části návrhu zákona týkající se doručování se navrhuje k 1. červenci 2020.

Přečíst celý článek
28. 01. 2020

Stali jsme se součástí Globalaw

S potěšením oznamujeme, že jsme se stali součástí mezinárodní právní sítě Globalaw. Globalaw patří k nejprestižnějším nezávislým celosvětovým právním sítím. Má více než 95 členů (advokátních kanceláří) v 85 různých jurisdikcích. Celkově má Globalaw více než 4 500 právníků ve více než 165...

Přečíst celý článek
28. 01. 2020

GT Legal přebírá tým a klienty BDO Legal

S účinností od 1. 1. 2020 převzal GT Legal právní tým BDO Legal. „Tato příležitost nás velmi zaujala a intenzivně jsme na ní pracovali několik posledních měsíců“ říká Veronika Odrobinová, partnerka GT Legal. „Jsme nadšení, že se nám povedlo dokončit tuto akvizici a že můžeme přivítat Karla Nejtka...

Přečíst celý článek
28. 01. 2020

Smluvní pokuta v nájemních vztazích

Současné znění zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) neumožňuje pronajímateli sjednat si s nájemcem smluvní pokutu ve smlouvách o nájmu bytu a domu.

Přečíst celý článek